Pomagamy wydać książkę

Drodzy Przyjaciele, uruchomiliśmy zbiórkę na wydanie książki „Pan Toti i tajemnicze Pudełko”, szczegóły poniżej.

https://zrzutka.pl/f5jpdn

https://zrzutka.pl/f5jpdn

Zbiórka na wydanie książki „Pan Toti i tajemnicze pudełko”.
Nakład 2 000 egz, format 20 cm x 20 cm, 48 stron, okładka ze skrzydełkami, bogato ilustrowana.


Fundacja Pan Toti i Przyjaciele jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną wpisaną do KRS pod numerem 0000770260, działającą non-profit, podlegającą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej statutowym celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i popularyzacja polskiego bohatera literackiego – Pana Totiego. Cele statutowe realizuje organizując warsztaty twórcze z Panem Totim odpłatne i nieodpłatne oraz prowadząc działalność wydawniczą.

Fundacja Pan Toti i Przyjaciele wydała książkę „Pan Toti i rodzina Pyrtków”, a w czasie wakacji prowadziła nieodpłatne zajęcia dla dzieci „Popołudniowa Zabawa z PanemTotim”.

Obecnie Fundacja Pan Toti i Przyjaciele jako cel obrała wydanie kolejnej książki z przygodami Pana Totiego.

https://zrzutka.pl/f5jpdn

Darczyńców prosimy o przesłanie wiadomości z adresem, na który wyślemy kartkę pocztową z podziękowaniem.

Adres:

pantoti@gmail.com

Dodaj komentarz